Termeni și condiții de utilizare și confidențialitate


Folosirea site-ului deryadenizecza.com, implică acceptarea unor termene și condiții. AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. își asumă dreptul de a face modificări ale acestora, fără o notificare prealabilă. Versiune actuală poate fi citită accesând link-ul „Termeni și condiții” din josul paginilor site-ului.

Toate informațiile conținute în acest site sunt publicate cu scop informativ și nu se pot substitui sfaturilor sau prescripțiilor medicului dumneavoastră sau a oricărui personal medical calificat. Înaintea achiziţionării oricărui produs deryadenizecza.com, este recomandat să citiți cu atenție prospectul. Informațiile și sfaturile legate de suplimentele alimentare nu au fost avizate de către Ministerul Sănătății și nu au intenția de a diagnostica, trata, vindecă sau preveni nici o boală. Produsele sunt avizate pentru punerea lor pe piață de către Institutul de Bioresurse Alimentare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Acest site este întreținut și administrat de AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. Proprietarul site-ului este AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. cu Sediul social în Bulevardul Pipera numărul 1/VI, etaj 1, Hyperion Towers, turnul 1, camera 22, Voluntari, Ilfov, email [email protected]. Este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul nr. J23/591412018, cod unic de înregistrare RO40281207, cont bancar RO95 UGBI 0000 0220 3614 2 deschis la Garanti Bank  Unirii, București

Întregul conținut al site-ului deryadenizecza.com – imagini, texte, simboluri, elemente de grafică, scripturi, programe și alte date – este proprietatea deryadenizecza.com și este aparat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul deryadenizecza.com a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚILOr
AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în alte modalități decât cele recomandate a produselor achiziționate prin intermediul acestui site. Site-ul deryadenizecza.com și materialele aferente sunt folosite „așa cum sunt” și „atât cât sunt disponibile” fără garanțîi de nici un fel. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc.

AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifică parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății AYOMA SUPLIMENTS S.R.L., fără acordul scris al acesteia.

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viață privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. are dreptul de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societății AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. și afiliaților/asociaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifică, adapta, publică, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezența aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societății AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. și afiliaților/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

SECURITATEA INFORMAȚIILOR
Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Orice reclamație cu privire la eventualele defecțiuni ale produselor va fi adusă la cunoștință AYOMA SUPLIMENTS S.R.L., în maximum 24 de ore de la recepționarea produselor, spre soluționare. În cazul în care produsele suferă defecțiuni pe parcursul livrării, clientul poate cere returnarea sumelor încasate deja de AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. în termen de 30 de zile, dar nu și alte despăgubiri. AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. condamnă încercările de fraudă și acordă tot sprijinul necesar recuperării eventualelor pierderi. Fiind de acord cu acest document, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.
Valoarea maximă a obligățiilor societății AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. față de orice client în cazul nelivrarii sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. de la acest client.

AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare în ceea ce privește prețuri sau caracteristici. În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în bazele date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastră își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunță clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

TAXE SUPLIMENTARE
Prețul final plătit de client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. nu percepe nici o taxa suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice taxa percepută în plus va puteți adresa imediat la [email protected].
Expedierea produselor se face în termen de 48 de ore (2 zile lucrătoare) de la recepționarea și pregătirea comenzii.
Condițiile de transport se aplică doar pentru livrările pe teritoriul României.

CONDIȚII PENTRU RETURNAREA PRODUSELOR
Conform Ordonanței nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță „Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunta la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului”. Notificarea se va dată, semna și trimite de către Dumneavoastră prin poștă la adresa: Bulevardul Pipera numărul 1/VI, etaj 1, Hyperion Towers, turnul 1, camera 22, Voluntari, Ilfov. În situația menționată mai sus, dumneavoastră veți returna, în termenul prevăzut mai sus, produsul cumpărat în ambalajul original, fără să prezinte nici o urmă de deteriorare sau uzură. Cheltuielile de expediție vor fi suportate de Dumneavoastră. Produsele trebuie returnate în ambalajul lor original. Prin deschiderea ambalajelor individuale în care au fost livrate produsele comandate înseamnă că sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare și că produsele sunt cele comandate și corespund cerințelor dumneavoastră. AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. se obligă să restituie clientului sumele încasate pentru produsele returnate, în termen de maxim 30 de zile de la dată denunțării de către Dvs a contractului.

Orice conflict apărut între AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplică prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, AYOMA SUPLIMENTS S.R.L., cu Sediul social în Bulevardul Pipera numărul 1/VI, etaj 1, Hyperion Towers, turnul 1, camera 22, Voluntari, Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului CUI 40281207, J23/591412018, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Prin furnizarea adresei de email pe site-ul deryadenizecza.com va dați consimțământul în mod expres și neechivoc că datele dvs cu caracter personal (adresa de email) să între în baza de date a societății AYOMA SUPLIMENTS S.R.L.și să fie prelucrate și folosite în viitor de către această.
Toți cei care au furnizat adresa de email în accepțiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoană vizată. Scopul colectării datelor dvs de către AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. este transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing de pe site-ul deryadenizecza.com, efectuarea de statistici interne, fără alte obligații din partea AYOMA SUPLIMENTS S.R.L.
AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate, AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. va transformă datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existența a societății. Datele dvs. sunt destinate utilizării de către AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. și nu vor fi dezvăluite terților.
AYOMA SUPLIMENTS S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justiției (art 18).Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la punctul de lucru AYOMA SUPLIMENTS S.R.L., Bulevardul Pipera numărul 1/VI, etaj 1, Hyperion Towers, turnul 1, camera 22, Voluntari, Ilfov,București.
Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Politica Cookies

  • AYOMA SUPLIMENTS S.R.L., persoană juridică, cu Sediul social în Bulevardul Pipera numărul 1/VI, etaj 1, Hyperion Towers, turnul 1, camera 22, Voluntari, Ilfov, București, România,  înregistrată la Registrul Comerțului CUI 40281207, J23/591412018, în calitate de operator de date vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explică modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal prin intermediul Website-ului nostru deryadenizecza.com

1. Ce este un fişier cookie şi în ce scop este folosit?

Website-urile noastre utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe Website-ul nostru nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală.

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browserul dvs. web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. final (de exemplu, computer, laptop sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați. De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dvs. (de exemplu, autentificare, limbă), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web respectiv utilizând același dispozitiv final.

2. Cum puteţi controla fişierele de tip cookie

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți, sau urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie din secţiunile următoare. In orice situaţie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De  obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe  care îl utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.:

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

3. Fișierele de tip cookie utilizate pe Website-ul DOCTOR YANG

În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei, clasificate în următoarele categorii, pe care DOCTOR YANG le utilizează pe Website-ul său:

Vă rugăm să observați că DOCTOR YANG utilizează serviciile terțelor-părți pentru a obține informații cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-urilor noastre pentru a optimiza experiența dvs. de utilizator și pentru a vă prezența publicitate în afară Website-urilor noastre. Aceste terțe-părți (inclusiv, de exemplu, agenţii de publicitate și furnizorii de servicii externe, cum ar fi serviciile de analiză a traficului web) pot, de asemenea, utiliza fișiere de tip cookie, asupra cărora nu exercităm niciun control.

4. Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri statistice și pentru monitorizarea traficului web

Google Analytics

Website-urile noastre utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiză web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajută un anumit Website să analizeze modul în care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP)  vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informațîi în scopul evaluării utilizării de către dvs. a Website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informațîi către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care aceșți terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google.

Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizită site-ul nostru web.

Informațîi detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-în pe browserul dvs. web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Alte fișiere de tip cookie analitice 

În mod similar și în aceleași scopuri (analiză și monitorizarea traficului), Website-urile noastre utilizează fișiere de tip cookie  pentru a colecta date privind interacțiunea dvs. cu site-ul web și comportamentul dvs. de navigare pe Website (inclusiv ID-ul fișierului de tip cookie, adresa IP și tipul de dispozitiv utilizat pentru a accesa Website-ul). Totuși, primim doar date agregate privind utilizatorii Website-ului, fără nicio posibilitate de a vă identifica.

5. Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri de comercializare directă

Google Analytics

Pentru a primi anunțuri publicitare și conținut de marketing, personalizate în funcție de preferințele dvs., Website-ul nostru utilizează tehnologia DoubleClick for Publishers (DFP) şi Google Ad Exchange, furnizate de Google. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP)  vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google.

Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

6. Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale

Pe unele dintre Website-urile noastre, terţe părţi care furnizează aplicaţii prin intermediul acestor  Website-uri pot plasa propriile lor fişiere de tip cookie în vederea monitorizării performanţei aplicaţiilor lor sau pentru a-şi personaliza aceste aplicaţii pentru dvs. De exemplu, atunci când distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (e.g., Facebook) disponibil pe un Website, platforma reţelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru. Pe unele Website-uri poate de asemenea să existe conţinut integrat („embedded”), de exemplu conţinut video al unor terţe părţi precum YouTube, şi, în acest caz, aceşti terţi pot să-şi plaseze la rândul lor propriile fişiere de tip cookie.

Asemenea fişiere de tip cookie nu pot fi accesate de deryadenizecza.com